O NÁS
 
REALIZÁCIE

www.stucco.sk

ŠTUKOVÉ PRVKY
 
KONTAKT
O NÁS
REALIZÁCIE
ŠTUK. PRVKY
KONTAKT
       

Budova Košického samosprávneho kraja v Košiciach

Pred úpravou
Popis
Po úprave
Rekonštrukcia fasády budovy KSK v spolupráci s reštaurátorskou firmou BARDEO

code - Ing. Tibor Acél, nato@pobox.sk