O NÁS
 
REALIZÁCIE

www.stucco.sk

ŠTUKOVÉ PRVKY
 
KONTAKT
O NÁS
REALIZÁCIE
ŠTUK. PRVKY
KONTAKT
       

 

REALIZÁCIE INTERIÉROV

Popis
     
Rodinný dom v Poltári
 
Rodinný dom v Joviciach
 
Pred úpravou
Realizácia štukovej výzdoby
-interiér VÚC Košice
-v spolupráci s firmou BARDEO - akad. sochár Martin Kutný, Bardejov.
Po úprave
Po úprave
Po úprave
Pred úpravou
Popis
Po úprave
Pred úpravou
Realizácia štukovej výzdoby
-divadlo J. G. Tajovského, Prešov
Pred úpravou
Po úprave
Pred úpravou
Pred úpravou

Štuková výzdoba interiéru

Pred úpravou
Pred úpravou

Štuková výzdoba interiéru

Pred úpravou
Uplatnenie štukových prvkov v interiéri
Štukové prvky
Štukové prvky
Štukové prvky
Štukové prvky
Štukové prvky
Štukové prvky
Štukové prvky
Štukové prvky
Štukové prvky
Štukové prvky
Štukové prvky
code - Ing. Tibor Acél, nato@pobox.sk