O NÁS
 
REALIZÁCIE

www.stucco.sk

ŠTUKOVÉ PRVKY
 
KONTAKT
O NÁS
REALIZÁCIE
ŠTUK. PRVKY
KONTAKT
       

 

REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE

 

Pred úpravou
Popis
Po úprave / počas úprav
Pred úpravou

Reštaurovanie
-betónové plastiky

-rímsko-katolícky kostol v Muli

Po úprave
Pred úpravou

Výroba hlavíc
- rímsko-katolícky kostol v Bušinciach

Po úprave
Pred úpravou

Reštaurovanie
- slnečné hodiny na budove dekanátu
- v spolupráci s Mgr. art. Miroslavom Janoštom

Pred úpravou
Pred úpravou
Pred úpravou

Výroba replík
- fasádne plastiky na
- budova Lekárne na námestí v Rimavskej Sobote

Po úprave
code - Ing. Tibor Acél, nato@pobox.sk