O NÁS
 
REALIZÁCIE

www.stucco.sk

ŠTUKOVÉ PRVKY
 
KONTAKT
O NÁS
REALIZÁCIE
ŠTUK. PRVKY
KONTAKT
       

 

REALIZÁCIE EXTERIÉROV


   
Nové:
Budova KSK v Košiciach  
Lekáreň U Leva v Rimavskej Sobote  
Pred úpravou
Popis
Po úprave
     
Pred úpravou
Rímskokatolícky kostol vo Fiľakove
Po úprave
Pred úpravou
Priečelie rodinného domu v Rimavskej Sobote
Po úprave
Pred úpravou
Realizácia štukovej výzdoby
-evanjelická fara na ulici J. A. Komenského v Lučenci
Po úprave
Pred úpravou

Realizácia štukovej výzdoby
-ulica Š. Moyzesa v Lučenci

Po úprave
Pred úpravou

Realizácia štukovej výzdoby
-Benkova hrobka na cintoríne v Rimavskej Sobote,
-exteriérová časť.

Po úprave
Pred úpravou
Realizácia štukovej výzdoby
-Železničná ulica v Lučenci
Po úprave
Pred úpravou
Rekonštrukcia štukovej výzdoby
-bývalý hotel TATRAN na železničnej stanici v Lučenci
Po úprave
Pred úpravou
Realizácia fasády
-Masarykova ulica v Lučenci
Po úprave
Pred úpravou
Rekonštrukcia štukovej výzdoby
-Železničná ulica v Lučenci
Po úprave
Pred úpravou
Realizácia štukovej výzdoby
-Mierová ulica v Lučenci
Po úprave
Pred úpravou

Realizácia fasády
-Ostrovní ulica, Praha
-v spolupráci s firmou INTERIA z Brna

Po úprave
code - Ing. Tibor Acél, nato@pobox.sk